حوزه های فعالیت

توسعه کسب و کار

توسعه‌ کسب و کار خلق ارزش هایی در بلند مدت برای سازمانها است که از مشتریان، بازارها و روابط برون و درون سازمانی به دست می‌آید. و رویکرد صحیح ی است که باعث می‌شود سازمان شما همواره در حال رشد باقی بماند. اساسا" این امر از طریق سه عامل مشتریان، بازار و ارتباطات می‌باشد و مستلزم فرایندهایی برای توسعه و پیاده‌سازی فرصت‌های رشد در سازمان‌ها بوده و مشتمل بر فرآیندهایی است که در حوزه تجزیه و تحلیل، آماده‌سازی و بهره‌گیری از فرصت‌های رشد و همچنین پایش و نظارت بر چگونگی بهره‌گیری از این فرصت‌ها، صورت می‌گیرد.

استراتژی قیمت گذاری

قیمت تنها عنصری است که درآمد ایجاد می کند در فضای پویای کسب و کار امروز، همگام با تغییر محصول، بازار و رقابت در طول زمان، استراتژی های بازاریابی و قیمت گذاری سازمان نیز باید تغییر کند. معماری استراتژی قیمت گذاری در سازمان و در اجزاء مختلف زنجیره ارزش و مشخصا بررسی مواردی مثل محصول (Product) تعیین کانال توزیع (Place) مدلهای ترویج (Promotion) و قیمت گذاری (Pricing) همچنین از طرف دیگر ارزیابی و طراحی پروموشن‌های مختلف در راستای افزایش فروش طبق تقویم بازرگانی ، و در کنار بررسی شاخص کلیدی چرخه عمر محصول ( PLC ) وگردش کالا( TURN ) وارزیابی رقبا ، رویکردی استاندارد جهت تعیین استراتژی قیمت گذاری می باشد.

خرده فروشی در حوزه پوشاک

متخصص خرده فروشی حوزه پوشاک، تیم سازی و راه‌اندازی فروشگاه و بسترهای فروش آفلاین و آنلاین

برندینگ و دیجیتال مارکتینگ

طراحی استراتژی برند و دیجیتال مارکتینگ همراه با تیم اجرایی متخصص جهت پیاده سازی استراتژی‌ها

افتخارات

۱۸

جایزه

۴۳

مشتری دائمی

۴۳

مشتری دائمی

۱۶۷

پروژه

۵۱۲۳۴۶

فنجان قهوه

۴۳

ایده خلاقانه